Julegave?: Alle varer kan returneres indtil den 15. januar 2019
Julegave?: Alle varer kan returneres indtil den 15. januar 2019

CSR mål

2017
Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling, herunder å sørge for å opprettholde vår målepunkter:
- At 95% av alle ansatte har fått SA 8000 undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000 fag og arbeidsmiljø.
- Til Min. 10% av alle ansatte skal få opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- Til Min. 10% må være opplært i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en balansert representasjon av kvinner og menn i ledende stillinger eller arbeider med konfidensiell arbeid.

Å arbeide dialog basert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre selskapets SA 8000 resultater.
Å fortsette å bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsliv vet at ansette folk, som har mistet sitt fotfeste eller synes det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet til en grad, som selskapets forholdene tillater det.
Å opprettholde antall leverandører (BV) med gjennomført en sosial revisjon av min. 75% av BV (2015 var 83% etter BSCI 1.0 rangeringssystem). Av dette mitt. 66% må ha fått resultatet "A" eller "B" av BSCI 2.0 system eller tilsvarende. Det er et mål at de resterende leverandørene (> 1%) skal være involvert i revisjonsprosessen i det minste å ha signert Code of Conduct og fullføre en Selfassessment Tool.
Å sikre at 90% av Claire Groupss leverandører (BV) må ha signert Claire Groups kjemiske program og at arbeidet for å få testet prøver av ferdige produkter fra sentrale leverandører skal intensiveres i 2017 i henhold til vår test plan.
Å streve for en stadig større andel av Claire Groups produksjon (BV) må være merket med Oeko-Tex 100.

2016
Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling.
At 95 % av alle ansatte skal få opplæring i SA 8000 og hvert 2. år få oppdatering i emner og arbeidsmiljø i SA 8000.
At min 10 % av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
At min 10 % skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
Å oppnå en jevn fordeling av menn og kvinner i ledende eller betrodde stillinger samt at 80 % av alle ansatte følger en kollektiv avtale.
Å arbeide dialogbasert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, opprettholde og kontinuerlig forbedre selskapets sosiale prestasjoner.
Å bidra til å skape et romslig arbeidsmiljø hvor vi vil sluse inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.
Å opprettholde antallet leverandører (BV) med en gjennomført sosial revisjon til min 70 %, hvorav 66 % må ha oppnådd resultatet A eller B etter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.
At de resterende 30 % av leverandørene (>1 %) er involvert i revisjonsprosessen gjennom som minimum å ha skrevet under på våre etiske retningslinjer samt fylt ut et egenevalueringsverktøy.
At 75 % av Claires leverandører (BV) har underskrevet Claires kjemikalieprogram og at arbeidet med å teste stikkprøver av ferdigvarer fra hovedleverandørene intensiveres i 2. halvår 2016.

2015
Fornyelse av selskapets SA 8000 sertifisering for 2015-2018
Å oppnå en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling samt at 80 % av alle ansatte følger en kollektiv avtale
Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater
Å ha ansatte på spesielle vilkår i et omfang som virksomhetens forhold gjør det mulig
Å øke fokus på relevant og kvalifikasjonsfremmende videreutdannelse for alle faggrupper og sikre at min. 95 % av alle ansatte har fått opplæring i arbeidsmiljø og SA 8000, og at 10 % er opplært i førstehjelp med hjertestarter og min. 10 % har kurs i brannbekjempelse
Å kjemikalieteste klær fra hovedleverandører i en treårs turnus
At min. 66 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen og at min. 66 % av alle leverandører skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement Needed etter måleskalaen i BSCI.

2013-2014
Opprettholde selskapets SA 8000-sertifisering
Å oppnå lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling
Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater
Å ha ansatte på spesielle vilkår tilsvarende ½ årsverk
Å øke fokus på intern etterutdannelse generelt samt sikre at 98 % av alle ansatte har hatt SA 8000-trening, og at 10 % har fått opplæring i førstehjelp
Å redusere forbruk av strøm, varme, avfall mv. med 5 %
Å kjemikalieteste alle klær fra hovedleverandører i en treårs turnus
At 80 % av alle ansatte følger en kollektiv avtale
At 66 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen
At 55 % av alle leverandører skal ha gjennomført 1. revisjon, hvorav 48 % skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige feil)

2012
Gjennomgang og etablering av prosedyrer med henblikk på sertifisering av SA 8000
At 43 % av alle ansatte på ledelsesnivå er kvinner
At 80 % av alle ansatte er omfattet av en kollektiv avtale
Å ha ansatte på spesielle vilkår tilsvarende 1/2 årsverk
Å redusere forbruk av strøm, varme, avfall mv. med 10 %
Å ta stikkprøver av klær fra hovedleverandører i en treårs turnus og utføre kjemikalietest
At 66 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) er involvert i revisjonsprosessen i BSCI
35 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) må ha gjennomført revisjonen med resultatet
Good eller Improvement needed og resten er blitt screenet.

2011
Å fastlegge endelige krav til kategorisering av A-, B- og C-leverandører og skjerpe CSR-kravene til nye leverandører.
At alle leverandører i kategori A og B har gjennomført sosiale revisjoner uten større bekymringer
At 75 % av alle leverandører har gjennomført en sosialrevisjon

2010
Å utarbeide en CSR-rapport for året 2009
Å heve prosentandelen av leverandører som har gjennomført en sosial revisjon til 50 % via coaching, undervisning og samarbeid
Å jobbe med CSR i forhold til medarbeidere

2009
Å få utarbeidet en policy for bedriftens sosiale ansvar.
Å få valgt et konsept med etiske retningslinjer.
Å implementere konseptet hos utvalgte leverandører.
Å få utviklet et styringssystem for løpende registrering av CSR-data.
Å få kommunisert CSR-strategien overfor interessenter.